Onze aanpak

Bij zowel een klein als groter project is van belang dat we de werkzaamheden goed in kaart brengen en de planning afstemmen op de overige werkzaamheden. Op deze manier zorgen wij ervoor dat het resultaat aan de wensen voldoet en dat de werkzaamheden zo goed mogelijk elkaar opvolgen.

Inventarisatie

Eerst nemen we samen door wat er moet gebeuren, geven u waar nodig advies, meten tevens alles in, nemen zonodig nog enkele foto’s van de situatie, zodat wij alle informatie hebben om een offerte uit te brengen.

Offerte

Op basis van de ontvangen informatie en afmetingen werken wij een offerte uit. Deze nemen we vervolgens samen door zodat er geen misverstanden bestaan. Aan de hand van op- of aanmerkingen passen wij eventueel nog het een en ander aan.

Goedkeuring

Na uw goedkeuring op de offerte, nemen wij met u door wat u eventueel zelf nog kunt doen ter voorbereiding en plannen wij samen met u de werkzaamheden in. Hierbij houden we zoveel mogelijk rekening met levering van materialen en andere vakmensen.

Uitvoering

Voor aanvang van de werkzaamheden plakken wij eerst alles af en bedekken de vloeren met stucloper. Als dit gedaan is worden de werkzaamheden volgens planning uitgevoerd. Mochten wij tegen onvoorziene zaken aanlopen wat eventueel meerwerk oplevert, dan stemmen wij dit natuurlijk eerst met u af.

oplevering

Nadat de werkzaamheden zijn voltooid, verwijderen we alles wat is afgeplakt en ruimen we eerst alles op. Daarna lopen we samen met u alles na en mochten we nog tegen iets aanlopen dan wordt dit meteen bijgewerkt.

Service

Mocht er nou na de oplevering toch nog een probleem zijn voor wat betreft de werkzaamheden, dan mag u van verwachten dat wij er alles aan doen om dit zo goed en zo snel mogelijk op te lossen.

Zoekt u ervaren vakmensen met oog voor detail?